hero background

Kwalifikacje i oferta

KWALIFIKACJE BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE

uprawniające mnie do działalności w rzemiośle organmistrzostwo

1. Dyplom ukończenia Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej.
2. Świadectwo czeladnicze w rzemiośle organmistrzostwo.
3. Zaświadczenie o praktyce w firmie organmistrzowskiej Gerharda Schmidta – RFN.
4. Dyplom mistrzowski w rzemiośle organmistrzostwo.
5. Zaświadczenie o kwalifikacjach wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Elblągu.