hero background

Mława – św. Jana Kantego

Mława – św. Jana Kantego

Budowniczy:
Traktura registrów: pneumatyczna
Traktura klawiatur: pneumatyczna
Wiatrownice: stożkowe

Manuał I (C-g”’) Manuał II (C-g”’+12) Pedał (C-f’)
1. Bordun 16′ 1. Flet kryty 8′ 1. Subbas 16′
2. Pryncypał 8′ 2. Salicet 8′ 2. Pryncypał bas 8′
3. Kozi róg 8′ 3. Sifflet 1′ 3. Flet bas 8′
4. Oktawa 4′ 4. Pryncypał 4′ 4. Chorał bas 4’+2′
5. Flet pusty 4′ 5. Rurflet 4′
6. Oktawa 2′ 6. Flet leśny 2′
7. Kwinta 2 2/3′ 7. Nasard 2 2/3′
8. Mixtura 3 chór. 8. Cymbel 3 chór.
Tremolo

Połączenia, reg. pomocnicze: II/I, P/I, P/II, SuperII/I, SuperI, Piano, Forte, Tutti, WK, Crescendo.