hero background

św. Heleny

św. Heleny

Budowniczy:
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe

Manuał I (C-c””) – Choir Manuał II (C-c””) – Główny Manuał III (C-c””+12) – Swell Pedał (C-g’)
1. Cor de Nuit 8′ 1. Princypal 8′ 1. Viola 8′ 1. Violone 16′
2. Gemshorn 8′ 2. Bourdon 8′ 2. Rohrflote 8′ 2. Geigen Prinzipal 8′
3. Gemshorn Celeste 8′ 3. Octave 4′ 3. Spitz Prinzipal 8′ 3. Geigen Octave 4′
4. Koppelflote 4′ 4. Fourniture IV 4. Harmonic Piccolo 2′ 4. Rohr Bourdon 16′
5. Doublette 2′ Tremolo* 5. Plein Jeu III 5. Rohrflote 8′
6. Sesquialtera II 6. Trompette 8′ 6. Rohrflote 4′
Tremolo 7. Oboe Schalmey 4′ 7. Posaune 16′
Tremolo 8. Clarion 4′

Połączenia, reg. pomocnicze: III/II, III/II16, III/II4, I/II, I/II16, I/II4, III/I, III/I4, I/P, II/P, III/P, 5WK gen.
+ po 4WK dla każd. zesp., Cresc.

* włącznik wykorzystany do włączania dzwonów