hero background

Matki Boskiej Ostrobramskiej

Matki Boskiej Ostrobramskiej

Budowniczy: Kilgen Organ
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe

Manuał I GREAT (C-c””+12) Manuał II SWELL (C-c””+12) Pedał (C-g’)
1. Open Diapason 8′ 1. Geigen Diapason 8′ 1. Major Bass 16′
2. Gross Flute 8′ 2. Gedeckt 8′ 2. Bourdon 16′
3. Dulciana 8′ 3. Salicional8′ 3. Lieblich Gedeckt 16′
4. Octave 4′ 4. Vox celeste 8′ 4. Flute 8′
5. Tromba 8′ 5. Flute 4′ 5. Still Gedeckt 8′
6. Chimes 6. Piccolo 2′
Tremolo 7. Mixture 3RKS
8. Vox Humana 8′
Tremolo

Połączenia, reg. pomocnicze: II/I16, II/I8. II/I4, I/I16, I/I4, II/II16, II/II4, I/P8, I/P4, II/P8, II/P4