hero background

św. Alojzego Gonzagi

św. Alojzego Gonzagi

Budowniczy:
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: klapowe

Manuał I (C-c””) – Great Manuał II (C-c””) – Choir Manuał III (C-c””+12) – Swell Pedał (C-g’)
1. Open Diapason 16′ 1. Geigen Princypal 8′ 1. Bourdon 16′ 1. Open Diapason 16′
2. Open Diapason 8′ 8′ 2. Melodia 8′ 2. Open Diapason 8′ 2. Bourdon 16′
3. Gross Flute 8′ 3. Dulciana 8′ 3. Gedeckt 8′ 3. Lieblich Gedackt 16′
4. Doppel Flute 8′ 4. Unda Maris 8′ 4. Salicional 8′ 4. Flute 8′
5. Viol d’Gamba 8′ 5. Flute d’Amour 4′ 5. Vox Celeste 8′
6. Octave 4′ 6. Clarinet 8′ 6. Flauto Traverso 4′
7. Flute Harmonique 4′ Tremulant 7. Violina 4′
8. Trumpet 8′ 8. Flageolet 2′
9. Chimes 9. Cornopean 8′
10. Oboe 8′
11. Vox Humana 8′
Tremulant

Połączenia, reg. pomocnicze: SW to Gr 16′, SW to GR 8′, SW to GR 4′, CH to Gr 16′, CH to GR 8′, CH to GR 4′,
GR to GR 16′ GR to GR 4′, Unison GR, SW to CH 16′, SW to CH 8′, SW to CH 4′, Unison CH, SW to SW 16′,
SW to SW 4′, Unison SW, GR to PED 8′, SW to PED 8′, CH to PED 8′, po 3 WK dla każd. zesp., Cresc., Sforzando