hero background

Św. Trójcy

Św. Trójcy

Budowniczy:
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: klapowe

Manuał I Great (C-c””) Manuał II Swell (C-c””) Pedał (C-g’)
1. Double Diapason 16′ 1. Bourdon 16′ 1. Double Open Diapason 16′
2. Open Diapason 8′ 2. Open Diapason 8′ 2. Bourdon 16′
3. Geigen Principal 8′ 3. Gamba 8′ 3. Flute 8′
4. Doppel Flute 8′ 4. Quintadena 8′ 4. Violin Cello 8′
5. Dulciana 8′ 5. Stopped Diapason 8′ 5. Quint 5 2/3’*****
6. Quint 5 2/3’* 6. Melodia 8′ 6. Octave 4′
7. Octave 4′ 7. Aeoline 8′ 7. Trombone 8’******
8. Flute Harmonic 4′ 8. Fugara 4′
9. Twelfth 2 2/3′ 9. Flute d’amour 4′
10. Fifteenth 2′ 10. Piccolo 2′
11. Mixture IV** 11. Dolce Cornet IV***
12. Trumpet 8′ 12. Oboe 8′
13. Clarion 4′ 13. Vox Humana 8′
Tremolo****

Połączenia, reg. pomocnicze: GR to GR 16′, GR to GR 4′, SW to GR 16′, SW to GR 8′, SW to GR 4′, SW to SW 16′,
SW to SW 4′, GR to PED 8′, SW to PED 8′, 5 WK general., 4 WK indywidul., Crescendo, Sforzando

* 5 1/3′

** III rzędy

*** III rzędy

**** brak

***** 5 1/3′

****** faktycznie zamontowany jest głos Trombone 16′