hero background

Oświęcim – MB Wspomożenia Wiernych

Oświęcim – MB Wspomożenia Wiernych

Budowniczy:
Traktura registrów:
Traktura klawiatur:
Wiatrownice:

Manuał I(C-g’’’) Manuał II(C-g’’’) Manuał III (C-g’’’) (+12) Pedał (C-f’’’)
1. Mixtur 5 f. 1. Krumhorn 8’ 1. Salicional 8’ 1. Flachflote 2’ ****
2. Quinte 2 2/3’ 2. Cymbel 3 f. 2. Rohrflote 8’ 2. Oktave 4’
3. Prinzipal 2’ 3. Quinte 1 1/3’ 3. Holzprinzipal 8’ *** 3. Oktavbass 8’
4. Oktave 4’ 4. Terz 1 3/5’ 4. Blockflote 4’ 4. Rohrflote 8’
5. Prinzipal 8’ 5. Schweizpfeife 2’ 5. Waldflote 2’ 5. Prinzipalbass 16’
6. Flote 8’ 6. Prestant 4’ 6. Lieblich Gedeckt 16’ 6. Subbass 16’
7. Nachthorn 16’ 7. Rohrflote 4’ * 7. Gemsh.-quinte 2 2/3’ 7. Mixtur 4 f.
8. Trompete 8’ 8. Quintaton 8’ ** 8. Sifflote 1’ 8. Posaune 16’
9. Dzwony 9. Gedackt 8’ 9. Scharff 5 f. 9. Horn 8’ *****
10. Horn-Oboe 8’ 10. Regal 4’ ******
11. Doppel-kegelregal 4’
Tremolo Tremolo

Połączenia, reg. pomocnicze: II/I, III/I, III/II, I/Ped., II/Ped., III/Ped., III/I 4’, III/I 16’, dwie WK,
AP, T, Cresc. (wałek), wyłączniki indywidualne GJ

* jest wstawiony głos Trawersflet 4’,

** jest wstawiony głos smyczkowy koniczny 8’ (Gamba koniczna 8’?),

*** głos metalowy,

**** jest wstawiony głos językowy Sordun 32’,

***** jest wstawiony głos Cello 8’,

****** transponowany z III Man. (Doppelkegel-regal 4’).