hero background

Galiny – Wniebowzięcia NMP

Manuał (C-c””) Pedał (C-f’)
1. Pryncypał 8′ 1. Subbas 16′
2. Burdon 8′ 2. Fletbas 8′
3. Gamba 8′
4. Oktawa 4′
5. Mixtura 2 Ch

Połączenia i registry pomocnicze: Sub I-I*, I-Ped

  • jest połączenie superoktawowe
Galiny – Wniebowzięcia NMP

Budowniczy:
Traktura registrów: pneumatyczna
Traktura klawiatur: pneumatyczna
Wiatrownice: stożkowe