hero background

Jasna

Jasna

Budowniczy: Wittek – Elbing
Traktura registrów: pneumatyczna
Traktura klawiatur: pneumatyczna
Wiatrownice: stożkowe

Manuał I (C-f”’) Manuał II (C-f”’) Pedał (C-d’)
1. Principal 8′ 1. Salicjonal 8′ 1. Subbas 16′
2. Flote 8′ 2. Gedeckt 8′ 2. Octavbass 8′
3. Octave 4′ 3. Flote 4′
4. Mixtur 3 fach

Połączenia, reg. pomocnicze: II/I, Sub II/I, I/P, II/P.