hero background

MB Częstochowskiej i św. Kazimierza

 MB Częstochowskiej i św. Kazimierza

Budowniczy:
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe

Manuał I (C-c””) Manuał II (C-c””+12) – w szafie Pedał (C-g’)
1. Open diapason 8′ 1. Mixtur 3-4x 1. Bourdon 16′
2. Doppel flute 8′ 2. Viol d’orchestre 8′ 2. Dolce 16′
3. Viol d’Gamba 8′ 3. Salicjonal 8′ 3. Violincello 8′
4. Octave 4′ 4. Aeoline 8′ 4. Flute 8′
5. Flute Harm. 4′ 5. Gedeckt 8′
6. Trumpet 8′ 6. Violina 4′
7. Chimes 7. Vox Humana 8′
Tremolo

Połączenia, reg. pomocnicze: II/I 16′,II/I 8′, II/I 4′, I/I 16′, I/I 4′ II/II 16′, II/II 4′, II/P, I/P.