hero background

Frombork – Kat. WNMP i św. Andrzeja

Frombork – Kat. WNMP i św. Andrzeja – Organy Główne

Budowniczy: Nitrowski-Kemper 1683/1935
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe woreczkowo-wentylowe

Manuał I (C-f”’) – pozytyw Manuał II (C-f”’) – główny Manuał III (C-f”’) – w szafie Manuał IV (C-f”’) Pedał (C-f’)
1. Kwintadena 8′ 1. Kwintadena 16′ 1. Flet kryty 8′ 1. Flet kryty 8′ 1. Pryncypał 16′
2. Rurflet 8′ 2. Pryncypał 8′ 2. Salicjonał 8′ 2. Flet 4′ 2. Subbas 16′
3. Pryncypał 4′ 3. Flet otwarty 8′ 3. Unda maris 8′ 3. Pryncypał 2′ 3. Bas kwint. 10 2/3′
4. Gemshorn 4′ 4. Gemshorn 8′ 4. Prync. włoski 4′ 4. Kwinta 1 1/3′ 4. Oktawa 8′
5. Oktawa 2′ 5. Oktawa 4′ 5. Rurflet 4′ 5. Oktawa 1′ 5. Flet kryty 8′
6. Flet 1 6. Flet kryty 4′ 6. Flet leśny 2′ 6. Terc-cymbel 3X 6. Chorałbas 4′
7. Tercjan 2X 7. Kwinta 2 2/3′ 7. Sesquialtera 2X 7. Vox humana 8′ 7. Alikwoty 4X
8. Mixtura acuta 4X 8. Oktawa 2′ 8. Mixtura 5X Tremolo 8. Mixtura 5X
9. Róg krzywy 8′ 9. Mixtura 5X 9. Cymbel 3X 9. Puzon 16′
Tremolo 10. Trąbka hiszp. 8′ 10. Dulcjan 16′ 10. Trąbka 4’*
11. Trąbka franc. 4′ 11. Obój 8′
12. Szałamaja 4′
13. Dzwony
Tremolo

Połączenia, reg. pomocnicze: I/II, III/II, IV/II, III/I, I/Ped, II/Ped, III/Ped, IV/Ped, IIIWK, Tutti, Cresc., GJ, Angelica, Stella
* faktycznie zamontowany jest głos trąbka 8′

Frombork – kat. WNMP i św. Andrzeja – Organy Chórowe

Budowniczy: Kemper 1935
Traktura registrów: elektro-pneumatyczna
Traktura klawiatur: elektro-pneumatyczna
Wiatrownice: upustowe woreczkowo-wentylowe

Manuał IV (C-f”’) – główny Manuał V (C-f”’) Pedał (C-f’)
1. Principal 8′ 1. Flet kryty 8′ 1. Subbas 16′
2. Gemshorn 8′ 2. Pryncypał 4′ 2. Flet kryty 8′
3. Oktawa 4′ 3. Flet otwarty 4′ 3. Chorałbas 2X
4. Rurflet 4′ 4. Blokflet 4′
5. Kwinta 2 2/3′ 5. Kwinta 1 1/3′
6. Oktawa 2′ 6. Acuta-cymbel 4X
7. Mixtura 5X Tremolo

Połączenia, reg. pomocnicze: IV/II, V/II, V/IV, IV/P, V/P

* brak wiatrownic i piszczałek