hero background

Życiorys

1955 – urodziłem się w tym roku w Olsztynie.
od 1958 – zamieszkałem we Fromborku.
1962 – 1970 – uczęszczałem do szkoły podstawowej.
1970 – 1974 – dalsza edukacja w Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
1964 – 1973 – lekcje teorii muzyki i gry na organach pod kierunkiem ks. Józefa Sianki i ks. prof. Jana Bednarza.
1970 – 1973 – praca na stanowisku organisty w Parafii Rzymskokatolickiej w Żelaznej Górze.
od 1973 – samodzielna opieka nad koncertowymi organami w katedrze fromborskiej.
1974 – matura.
1974 – 1979 – studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej.
1979 – obrona dyplomu z wynikiem bardzo dobrym i uzyskaniem stopnia magistra inżyniera.
1979 – 1980 – służba wojskowa w Wojskowej Wyższej Szkole Samochodowej w Pile i w jednostce wojskowej w Braniewie zakończona promocją na stopień podporucznika.
1980 – 1984 – praca w Nadbałtyckich Zakładach Przemysłu Skórzanego w Starogardzie Gdańskim w Zakładzie Garbarskim w Braniewie na stanowisku mistrza warsztatów (3 miesiące) i głównego mechanika.
od 1984 – samodzielna działalność rzemieślnicza w rzemiośle organmistrzostwo
1986 – egzamin czeladniczy w rzemiośle organmistrzostwo zdany przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej m. st. Warszawy.
1987 – praktyka w Firmie Organmistrzowskiej Gerharda Schmidta w Kaufbeuren RFN.
1997 – zaświadczenie o kwalifikacjach wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Elblągu zezwalające na prace przy organach zabytkowych.
1998 – egzamin mistrzowski w rzemiośle organmistrzostwo zdany przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Warszawie.